Lataa esite

YHTEISÖTAIDEPROJEKTI
PERHEKOTI PÄIVIÖSSÄ
Seinämaalauksia lasten voimaeläimistä

riemua.jpg
IMG_20180908_153043.jpg
IMG_20180519_182106_884.jpg
Logo_Päiviö_Final2.jpg

Yhteisöllisyys

Perhekoti Päiviö on YHTEISÖ, jossa yksilö voi tuntea kuuluvansa jonnekin, saada tukea, tulla ymmärretyksi, jakaa ajatuksiaan, olla oma itsensä ja tehdä töitä itselle tärkeiden asioiden hyväksi. Yhteisen toiminnan kautta yksilöiden erilaiset toimintamallit hioutuvat yhteisön arvojen mukaiseksi. Jokaisen yksilölliset tarpeet huomioidaan toiminnassa ja heidän vahvuuksiaan nostetaan esiin. Yhteisössä on mahdollista peilata omia näkökulmiaan ja toimintatapojaan toisiin ja näin kasvattaa itsensä tuntemusta. Vuorovaikutus onkin yksi yhteisön merkittävimmistä ominaisuuksista. Perhekoti Päiviössä asioita käsitellään avoimesti, rehellisesti ja oikeudenmukaisesti. Vapaus ja vastuu yhteisön jäsenille jakautuu heidän kehitystasonsa ja valmiuksiensa mukaan.

YHTEISÖTAITEEN kautta mahdollistuu parantava ja kokoava itseilmaisun kehittäminen. Ilmaisun kanavana yhteisötaiteesta projekteissa voi olla esimerkiksi liike, maalaus, elokuvat, musiikki tai kirjoittaminen. Samalla mahdollistuu myös oman elämänsä pohtiminen, muistojen tai tunteiden käsittely taiteen keinoin, sekä niiden peilaaminen vertaisryhmässä. Itseilmaisua tukevien harjoitteiden kautta kyky ymmärtää toisten näkökulmaa avartuu. Yhteisötaiteesta projekteissa taiteilijan lisäksi on aina mukana myös Päiviöstä Tuttu aikuinen jonka kanssa on turvallista kohdata niin onnistumisia kuin epäonnistumisiakin. Yhteisötaiteesta tarjoaa arkeen työtavat jossa on mahdollista opiskella uusia taitoja ja oppia itsestä ja toisista yhdessä luovin keinoin. Yhteisötaiteen tekeminen on aina tavoitteellista toimintaa. Yhteisötaiteen leireistä lisää ajankohtaista osiossa.

OSALLISUUS tarkoittaa osallistumista yhteisöön ja siinä osallisena olemista. Osallisuus on tärkeää hyvinvoinnin ja minäkuvan rakentumisen kannalta ja tätä myötä myös tärkeänä osana yhteiskunnassa toimivaksi jäseneksi kasvamista. Lapselle ei ole yhdentekevää otetaanko hänet osaksi yhteisöä vai ei. Jokaisella on tärkeää tulla nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi juuri sellaisena kuin on. Yhdessä tekeminen, toisista välittäminen ja erilaisuuden hyväksyminen on osa kokonaisvaltaista tasa-arvoista toimintakulttuuria. Mitä enemmän ihminen luottaa muihin ihmisiin sitä paremmat mahdollisuudet hänellä elämässään on.

IMG_20180710_145359.jpg
IMG_7124(1).JPG