Logo_Päiviö_Final2.jpg

Me

Perhekoti Päiviön vastuullisina kasvattajina toimivat Mirva Puustjärvi ja Anna-Leena Nordberg. Yhteisössä asuvat myös Mirvan puoliso Jussi Puustjärvi, isoisän roolia perhekodissa toimittava Reijo Paasirova ja Johanna Mikkola. Perhekotilasten elämään kuuluu myös joukko oman alansa ammattitaitoisia ohjaajia harrastustoiminnan puolella ja yhteisötaiteen projekteissa. Perhekoti pyrkii käyttämään sijaisina ja keikkatyöläisinä nuoriso-, sosiaali- tai terveydenhoitoalan koulutuksen saaneita tai koulutuksessa olevia henkilöitä.

Perhekoti Päiviön henkilökunnalla on vankka ammatillinen osaaminen sekä monipuolisena erityisosaamisena sosiaalityö, erityiskasvatus, draamakasvatus, elämyspedagogiikka, luonto ja retkeily sekä luovat toiminnat. Perhekodin henkilökunta on kouluttautunut (erityispedagogiikka) myös antamaan hyvät ja tukevat puitteet lasten oppimiselle niin arjessa kuin kotikoulujaksoilla.

Puhelin 0404808625, Sähköposti info.paivio@gmail.com

Mirva Puustjärvi, vastuullinen kasvattaja, on erityisopettaja (KM), ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (koulutus kesken), kuvittaja ja seikkailuohjaaja (AMK), sekä eräopas. Mirvan erityisosaamiseen kuuluu vahvuuksien löytäminen ja vahvistaminen jokaisessa ihmisessä. Mirva saa innostettua lapset ja aikuiset toimintaan ja on hyvä kokoamaan ihmisiä yhteen yhteisen tavoitteen edistämiseksi. Kasvattajana Mirva on johdonmukainen ja suosii positiivista kannustamista. Mirva uskoo, että jokaisella meillä on jokin oma intohimon kohde jonka löytymisen kautta motivaatio kaikenlaiseen oppimiseen on mahdollista. Erityispedagogiikan kautta Mirva on oppinut ymmärtämään moninaisia syitä käyttäytymisen taustalla. Rakkaina harrastuksina Mirvalla on taide, monipuolinen liikunta, eläintoiminta ja ratsastus.

Anna-Leena “Ansku” Nordbeg, vastuullinen kasvattaja (Sosionomi AMK), Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) sekä Luonto- ja Eräopas. Anskun juuret ovat syvällä Lapin maaperässä. Päiviöön Anskun tie on kulkenut Kolarin Sieppijärveltä erilaisten nuoriso- ja taidehankkeiden, yhteisöprojektien sekä matkailualan kautta 2017. Päiviössä Ansku on vahvasti läsnä ja saa yhteisön jäsenet pysähtymään ja maadoittumaan hetkeen. Ansku on tuonut Päiviöön ripauksen draaman ja teatterin elementtejä, nauttii yhteisistä hetkistä ulkoillen ja käyttää valokuvaamista nuoria voimauttavasti. Anskusta voit lukea lisää hänen nettisivuiltaan: www.annalee.fi

Jussi Puustjärvi, rakennusmies, valokuvaaja ja yksi nuorista sekä kodista huolehtivista aikuisista. Päiviössä Jussi on lapsille rakastava ja monipuolinen miehen malli. Rauhallisuudellaan ja huumorintajullaan hän tasapainoittaa yhteisöämme. Jussi ottaa nuoret mielellään osallisiksi talon töihin kuten rakennusprojekteihin ja huoltotöihin. Hän opettaa myös mielellään kättentaitoja ja musiikkia sekä käy liikkumassa yhdessä nuorten kanssa.

 

Reijo Paasirova, äiji, on syntynyt Paksun tilalla Kittilän Könkäällä 1950. Hänen sukunsa on asuttanut tilaa jo reippaasti yli 300 vuotta. Reijo on ylpeä sukutaustastaan, sillä onhan hän suurnoita Torajaisen jälkeläinen yhdeksännessä polvessa. Työuransa Reijo on tehnyt pääasiassa kuntien sosiaalitoimessa lastensuojelussa. Hän on myös ollut vahvasti kehittämässä nuorten elämys- ja seikkailutoimintaa ja kasvattajana Reijo onkin ennenkaikkea elämyspedagogi. Sukupolvenvaihdoksen (2015) myötä Reijo on siirtynyt Perhekoti Päiviöstä äijin (= isoisän) rooliin. Hän asuu samassa Paksun pihapiirissä ja edelleen tekee kaikkea sitä, mitä uusi sukupolvi katsoo viisaaksi.

 

Johannan Mikkola, Hevosenhoitaja (maatalousalan PT) ja Eräopas (Arctic Nature guide, Norges Arktiske Universitet). Johanna toimii Päiviössä yhteisön jäsenenä ja ratsastuksen sekä muun eläintoiminnan ohjaajana. Johanna on tottunut kohtaamaan, ohjaamaan ja opettamaan erilaisia ihmisiä heidän vapaa-ajan harrastuksien parissa.  Johannan vahvuuksia ovat rauhallisuus ja hyvä kuuntelemisen taito. Hän pyrkii rohkaisemaan nuoria itsenäiseen ajatteluun, ympäristön ja eettisyyden huomioonottamiseen arkisissa toiminnoissa ja omalta mukavuusalueelta poistumiseen.