Logo_Päiviö_Final2.jpg

Avohuollon palvelut

Perhekoti Päiviö tarjoaa sijaishuollon lisäksi myös muita avohuollon tukitoimia lastensuojelun tarpeisiin. Avohuollon tukitoimet ovat aina vapaaehtoisia ja perustuvat perheen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Ne suunnitellaan yhdessä sosiaalitoimen, lapsen ja perheen kanssa tarpeiden mukaisiksi tukeaksemme lapsen turvallista ja virikkeellistä kasvuympäristöä, sekä tasapainoista ja monipuolista kehittymistä. Tarjoamme opiskelupalveluja, vertaisryhmätoimintaa, loma- ja virkistystoimintaa sekä perhetyötä ja kuntoutusta. Tarjoamamme tukitoimet ovat aina suunnitelmallisia ja tavoitteellisia ja niiden tarkoitus on tukea lapsen ja perheen hyvinvointia. Palvelua haetaan oman asuinalueen lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijältä.

 

KUNTOUTTAVA OPISKELUJAKSO tarkoittaa 1-2 viikon intensiivijaksoa, jolloin lapsen/nuoren kanssa työskennellään tavoitteellisesti koulunkäynnin, hyvinvoinnin ja arjen taitojen haltuunoton edistämiseksi. Jakso on tarkoitettu opinnoissaan haasteita kohdanneille ja edistymistä seurataan erikseen sovittavilla 5-7 päivän lisäjaksoilla tarpeen mukaan. 

VERTAISRYHMÄ LOMA- JA VIRKISTYSTOIMINNAN sisältö on taidepainotteista kuten rap-, maalaus- tai draama, luonto ja seikkailutoiminta sekä ratsastus. Leirien ohjaajina toimivat ammatilliset aikuiset.

PERHETYÖN tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä, vanhemman ja perheen arjen hallintaa, sekä vanhemmuuden tukemista eri osa-alueilla. Perhetyön yksi tärkeimmistä tavoitteista on vahvistaa lapsen ja vanhemman, sekä vanhempien välistä vuorovaikutusta. Perhekodin vastuullisten kasvattajien on tärkeää kuulla ne tarpeet joita lapsella ja hänen perheellänsä on, sekä vastata noihin tarpeisiin. Perhekoti Päiviössä perheellä on mahdollisuus voimauttavaan lomailuun lappilaisen maaseudun rauhassa.

AVUN ASKELEET

Varhaista tukea kasvatukseen ja kasvuun 

Perhekoti Päiviö tarjoaa varhaisessa vaiheessa apua ja tukea tarvitseville perheille Avun askeleet jaksoa. Jakson pituus on vähintään 6kk ja se on suunnattu yläasteikäisten nuorten perheille. Tuen piiriin on hyvä hakeutua jo ennen kuin tilanne kriisiytyy liikaa. Avun askeleilla voidaan esimerkiksi välttää mahdollinen kodin ulkopuolinen sijoitus.

LUE LISÄÄ (klikkaa tekstiä)

PUHEOPETUS  pitää sisällään äännevirheiden korjaamista. Puheopetuksen onnistumiseen vaaditaan kodin vahvaa tukea harjoittelussa. Hyvä ikä hakeutua puheopetukseen on alakoulun ensimmäisillä luokilla. Puheopetus onnistuu myöhemminkin, mutta vaatii opetteluun runsaasti motivaatiota. Artikulaation oppimisen aikataulu on yksilöllinen.