Arvot  

Avoimuus, Päiviössä elämää ja kokemuksia jaetaan keskustellen ja vuorovaikutustaitoja kehittäen

Turvallisuus, Päiviö on turvallinen ja hyväksyvä elinympäristö niin lapsille kuin aikuisillekin

Luovuus, nuoria vahvistetaan löytämään itselleen sopivia kanavia itseilmaisuun taidetta hyödyntäen

Kodinomaisuus, lapsille tarjotaan hyvä hoito, huolenpito ja kasvatus, sekä läheiset ihmissuhteet

Luonto ja eläimet, Päiviössä liikutaan ja ollaan luonnossa ympäri vuoden ympäristöä kunnioittaen.

Perhekoti Päiviö Oy © 2015 - 2019